• The Dixie Dance Show

The Dixie Dance Show

The Dixie Dance Show je po mnogo čemu jedinstven plesni ansambl u zemlji. Za razliku od drugih, formiran je od strane vrhunskih plesača i entuzijasta isključivo kao sastavni deo muzičko plesnog spektakla »The Belgrade Dixieland Orchestra«.
Osnovan je u Beogradu, 2003.godine, pod okriljem plesnog kluba »Gracia«.
Od 2005.g. „The Dixie Dance Show“ nastupa kao samostalan plesni ansambl, sa originalnom idejom da kulturnoj javnosti prezentuje stare, gotovo zaboravljene plesove sa početka 20. veka. Ovaj koncept snažno je uticao na repertoarsku politiku Orkestra, čiji muzičko – scenski spektakli „Tako je nastao jazz“, „Musical & Cabaret“ i „Era čarlstona“ već nekoliko godina važe za najatraktivnije ove vrste ne samo u zemlji, vec i na području čitavog Balkana!

Irena Žujović

Irena Žujović

Lider plesnog ansambla i plesni koreograf Irena Žujović, u vrlo kratko vreme stvara po svemu originalan i reprezentativan, mešoviti plesni ansambl, koga karakterišu koreografije iz ere nemog filma i ranih brodvejskih mjuzikala. „The Dixie Dance Show“ poziva sve zainteresovane, prvenstveno iskusne i obrazovane plesače na saradnju, sa željom za stvaranjem još bolje, umetnički kvalitetnije i atraktivnije podrške spektakularnih koncertnih nastupa »The Belgrade Dixieland Orchestra«, jedinog balkanskog orkestra tradicionalnog džeza.

thedixiedanceshow@gmail.com