Najave koncerata

30.12. 2016.  21:00

• „Duško Radović“ – Novogodišnji koncert

Beograd

01.01. 2017.  21:00

• „Muha“  bar

Beograd

21.01. 2017.  21:00

• „Carte Blanche“ – privatna zabava

Zemun