Rađanje diksilenda

.. Legenda kaže da je „Dixieland“, prapočetak džeza, nastao u Nju Orliensu, i da je potom, nošen rečnim parobrodima uz reku Misisipi, krenuo na put ka Memfisu, Sent Luisu i, konačno, prema Čikagu…

… Ima više razloga koji nas uveravaju u istinitost ove priče. Prvi razlog su svedočanstva starih muzičara, koji su jednoglasni u tvrdnji da su njuorlienski muzičari svirali drugačiju, naročitu muziku, koju su drugi brzo počeli da oponašaju i usvajaju. Drugi, nepobitan razlog su – gramofonski snimci: sve snimke načinjene čak do 1925.g. bez izuzetka su snimili njuorlienski muzičari, ili oni koji su otvoreno kopirali ovaj novi način muziciranja nazvan „Dixieland“…

… Iako se ne može utvrditi tačan datum nastanka džeza, u Nju Orliensu su se zaista događale neke stvari koje upućuju da je ova muzika rođena negde između 1900-1905.g. Jedna od činjenica značajnih u tom smislu je završetak špansko – američkog rata 1898.g. posle čega je došlo do prave poplave polovnih muzičkih instrumenata na tržištu, koje je armija prodavala posle demobilizacije. Nju Orliens je bio jedna od najbližih luka Kubi i mnoge jedinice su baš tu bile demobilisane. Tako su već oko 1900. g. radnje bile prepune klarineta, trombona, bubnjeva i korneta koje su čak i siromašni crnci mogli da kupuju….

… Već krajem 19. veka Nju Orliens je bio grad bogate i raznovrsne muzičke kulture. Bilo je opera, simfonija, dobrih instrumentalista i kamernih sastava… Bilo je nebrojeno mnogo poluorganizovanih i neformalnih grupa sastavljenih od mnoštva crnačkih i kreolskih muzičara; ove grupe su izvodile marševe na paradama, pogrebnu muziku i popularne pesme i regtajm na izletima i zabavama. Sviralo se u kabareima, honki-tonk lokalima i burdeljima. Muzike je bilo doslovce svuda…

… Muzika se stapala: marš, regtajm, pesma o radu, bluz, operske uvertire, evropeizirana afrička muzika i afrikanizovana evropska muzika – sve se to slivalo u isti tok, i jednoga dana nastao je „Dixieland“, muzika kakva ranije nije postojala, muzika koja je tokom tridesetak godina izašla iz honki-tonk lokala, napustila izletišta, išunjala se iz burdelja, uzletela sa ulica Nju Orliensa i nadletela čitav svet….